H A V E F I G U R E R N E


Denne side er oprettet med henblik på at give dig som kunde en idé / noget inspiration til hvordan et færdigt projekt kan komme til at se ud. 

Galleriet vil løbene blive opdateret!

Billederne er Havefigurerne ApS's ejendom, alle som bruger som vil blive stillet til ansvar herfor.

VENUS designet

MALAGA designet