Engel med lodrette vinger på sokkel

Alfen er 72 cm høj og soklen er 32 cm høj. Dvs. samlet højde er 104 cm.

De kommer i to dele: Englen og soklen.

1.000,00 kr.